Customer Support Center

Thống kê theo lượt tải


Trang báo cáo của teraapp giúp người quản trị theo dõi được số lượng khách hàng tải app và số lượng khách hàng sử dụng app.

 


Thống kê theo lượt tải: đếm tổng số lượng người dùng đã tải app trên từng nền tảng khác nhau, báo cáo thống kê trên 4 nên tảng: IOS, Android, Windows Phone, Mobile Web.

 


(1) Cho phép người quản trị lựa chọn khoản thời gian để thống kê.

(2) Tổng số lượt tải trên cả 4 nền tảng IOS, Android, Windows Phone, Mobile Web.

(3) Tổng số lượt tải trên từng nền tảng.